دسته‌بندی: لوله کشی ساختمان

لوله مانیسمان چیست | رده لوله مانیسمان چیست

لوله مانیسمان و رده لوله مانیسمان چیست

در مقاله ” لوله مانیسمان و رده لوله مانیسمان چیست ” با مطالب زیر آشنا می شویم: لوله بدون درز یا لوله مانیسمان چیست؟ تاریخچه تولید لوله مانیسمان. روش تولید

لوله api گازی

آشنایی با لوله api گازی

متاسفانه در بسیاری از سایت ها و منابع، اطلاع رسانی نادرست صورت گرفته و مفاهیم درستی را برای لوله api به کار نمی‌برند.  برای اینکه با لوله گاز سپاهان بیشتر

لوله کشی گاز توکار یا روکار

لوله کشی گاز توکار بهتر است یا روکار؟

لوله کشی گاز توکار یا روکار؟ هنگامی که میخواهیم در ساختمان خود لوله کشی گاز، بازسازی، تغییرات یا افزایش انشعابات داشته باشیم، این سوال پیش می آید که لوله کشی

قوانین لوله کشی آتش نشانی

لوله کشی آتش نشانی ساختمان

در مقاله لوله کشی آتش نشانی با ضوابط لوله کشی آتش نشانی در ساختمان آشنا می شویم. با نکات فنی قطعات استاندارد مورد استفاده در لوله کشی آتش نشانی و نکات فنی

انواع لوله کشی فاضلاب ساختمان

انواع لوله کشی فاضلاب ساختمان

در مقاله انواع لوله کشی فاضلاب ساختمان با روش های قدیمی و جدید لوله کشی اعم از لوله کشی فاضلاب چدنی، پلی اتیلن، پلیکا یا پی وی سی و پوش فیت آشنا خواهید شد.

استاندارد لوله کشی گاز توکار خانگی

استاندارد لوله کشی گاز توکار خانگی

توصیه می گردد اگر ساختمان می سازید، مقاله ” استاندارد لوله کشی گاز توکار ساختمان ” را مطالعه نمایید. با اطلاعات این مقاله، شما کارشناسی با اطلاع از کار خود خواهید بود.

مراحل لوله کشی گاز خانگی

مراحل لوله کشی گاز (ویژه مشترکین خانگی)

مراحل لوله کشی گاز ساختمان چیست؟ به کدام ادارات جهت نصب انشعاب و کنتور گاز مراجعه کنیم؟ مدارک لازم جهت لوله کشی گاز چیست؟ مدارک مورد نیاز جهت دریافت کنتور

لوله مانیسمان چیست | رده لوله مانیسمان چیست

لوله مانیسمان و رده لوله مانیسمان چیست

در مقاله ” لوله مانیسمان و رده لوله مانیسمان چیست ” با مطالب زیر آشنا می شویم: لوله بدون درز یا لوله مانیسمان چیست؟ تاریخچه تولید لوله مانیسمان. روش تولید

لوله api گازی

آشنایی با لوله api گازی

متاسفانه در بسیاری از سایت ها و منابع، اطلاع رسانی نادرست صورت گرفته و مفاهیم درستی را برای لوله api به کار نمی‌برند.  برای اینکه با لوله گاز سپاهان بیشتر

لوله کشی گاز توکار یا روکار

لوله کشی گاز توکار بهتر است یا روکار؟

لوله کشی گاز توکار یا روکار؟ هنگامی که میخواهیم در ساختمان خود لوله کشی گاز، بازسازی، تغییرات یا افزایش انشعابات داشته باشیم، این سوال پیش می آید که لوله کشی

قوانین لوله کشی آتش نشانی

لوله کشی آتش نشانی ساختمان

در مقاله لوله کشی آتش نشانی با ضوابط لوله کشی آتش نشانی در ساختمان آشنا می شویم. با نکات فنی قطعات استاندارد مورد استفاده در لوله کشی آتش نشانی و نکات فنی

انواع لوله کشی فاضلاب ساختمان

انواع لوله کشی فاضلاب ساختمان

در مقاله انواع لوله کشی فاضلاب ساختمان با روش های قدیمی و جدید لوله کشی اعم از لوله کشی فاضلاب چدنی، پلی اتیلن، پلیکا یا پی وی سی و پوش فیت آشنا خواهید شد.

استاندارد لوله کشی گاز توکار خانگی

استاندارد لوله کشی گاز توکار خانگی

توصیه می گردد اگر ساختمان می سازید، مقاله ” استاندارد لوله کشی گاز توکار ساختمان ” را مطالعه نمایید. با اطلاعات این مقاله، شما کارشناسی با اطلاع از کار خود خواهید بود.

مراحل لوله کشی گاز خانگی

مراحل لوله کشی گاز (ویژه مشترکین خانگی)

مراحل لوله کشی گاز ساختمان چیست؟ به کدام ادارات جهت نصب انشعاب و کنتور گاز مراجعه کنیم؟ مدارک لازم جهت لوله کشی گاز چیست؟ مدارک مورد نیاز جهت دریافت کنتور