دسته‌بندی: دسته‌بندی نشده

انواع الکترود جوشکاری | اتصالات گاز آریا

انواع الکترود جوشکاری

اصولاً الکترود ابزاری است که ماده اصلی و واسطه جوشکاری دو قطعه یا دو ماده به همدیگر است. با توجه به روش جوشکاری و نوع مواد مورد جوشکاری , از

انواع الکترود جوشکاری | اتصالات گاز آریا

انواع الکترود جوشکاری

اصولاً الکترود ابزاری است که ماده اصلی و واسطه جوشکاری دو قطعه یا دو ماده به همدیگر است. با توجه به روش جوشکاری و نوع مواد مورد جوشکاری , از