چرا کارخانه ارج و برخی تولید کننده های بزرگ و قدیمی حال و روزشان اینگونه شد

SuperUser Account 0 324 رتبه مطلب: بدون رتبه
چکیده: هر چند اخبار ضد و نقیضی از تعطیلی کارخانه ارج به گوش می‌رسد، اما شاید پاسخ به این پرسش که چرا چنین روزگاری بر ارج و واحدهای شبیه آن می‌گذرد، بسیار لازم است. نخست باید بدانیم که فرازو نشیب‌های زندگی یک بنگاه همواره، درس آموزاست.
RSS